Anna Hanzon

Enhetschef Stångågården,
Blåklinten, seniorverksamhet, anhörigstöd
Telefon: 0494-195 10
E-post: anna.hanzon@kinda.se