Förskola Junibacken

Besöksadress: Skolvägen 10, Rimforsa
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa
E-post: junibacken@kinda.se

Junibacken

Telefon: 0494-193 46, 076-133 93 46

Kök

Telefon: 0494-193 44