Håkan Eng

VA-chef
Telefon: 0494-190 55
E-post: hakan.eng@kinda.se

 

Tommy Johansson

Driftledare avfall och återvinning
Telefon: 0494-190 28, 070-361 95 75
E-post: tommy.johansson@kinda.se