Individ- och familjeomsorgens reception

Telefon: 0494-191 30, Fax: 0494-191 39
E-post: ifo@kinda.se
Besöksadress: Stjärnebo ingång A, Storgatan 38, Kisa
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa

Arbetsledare vuxna och ekonomiskt: Annica Lindblom
Arbetsledare barn, unga och familjerätt: Tf Tim Hagström
Arbetsledare biståndsbedömare: Nina Lemon