Karin Faaij Hultgren

Skolsköterska Bäckskolan och Horns skola
Telefon: 0494-192 54
E-post: karin.faaij-hultgren@kinda.se