Eldning

Anmälan om eldning

Vid frågor om eldning:
Räddningscentralen telefon: 010-480 45 00

Under kontorstid kan du även kontakta nedanstående med frågor (anmälan om eldning ska alltid ske till räddningscentralen)

Thomas Blixt

Räddningschef
Telefon: 0494-193 02
E-post: thomas.blixt@kinda.se

 

Rickard Wärn

Ställföreträdande räddningschef
Telefon: 0494-193 03
E-post: rickard.warn@kinda.se

 

David Lindqvist

Brandinspektör
Telefon: 0494-193 04
E-post: david.lindqvist@kinda.se