Elin Edmundsson

Studie- och yrkesvägledare arbetsmarknadsinsatser
Telefon: 0494-191 73
E-post: elin.edmundsson@kinda.se