Demensteamet

Telefon: 0494-191 11

Telefontid: vardagar kl 10.00-11.30

Icke brådskande ärenden kan mejlas till
E-post: hemsjukvarden@kinda.se