Sara Frank

Förvaltningschef bildningsförvaltningen
Telefon:  0494-192 94
E-post: sara.frank@kinda.se


Jenny Gremar

Administrativ samordnare förskolor
Telefon: 0494-192 95
E-post: jenny.gremar@kinda.se