Eva Holm

Förvaltningschef
Telefon: 0494-192 01
E-post: eva.holm@kinda.se


Sara Frank

Biträdande förvaltningschef bildningsförvaltningen
Telefon:  0494-192 94, 070-521 92 94
E-post: sara.frank@kinda.se

 

Jenny Gremar

Administrativ samordnare förskolor
Telefon: 0494-192 95
E-post: jenny.gremar@kinda.se