Jimmy Bexell

Stabschef och biträdande förvaltningschef
Telefon: 0494-190 62
E-post: jimmy.bexell@kinda.se