Bergdala vård- och omsorgsboende

Solbacken
Bergdalagatan 9C, 590 38 Kisa
Telefon: 0494-190 84


Tallgården
Bergdalagatan 9D, 590 38 Kisa
Telefon: 0494-190 85


Rosenhill
Bergdalagatan 13E, 590 38 Kisa
Telefon: 0494-190 86