Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Fördjupad översiktsplan Kisa

I den fördjupade översiktsplanen för Kisa redovisar kommunen hur vi ser på utvecklingen av Kisa samhälle nu och inom de närmaste fem till tio åren.

Översiktsplanen har arbetats fram i samverkan mellan Kinda kommun och en rad aktörer i Kisa och i länet. En av de tyngsta frågorna är trafiksituationen i centrala Kisa eftersom riksväg 23/34 passerar tvärs igenom centrumområdet men planen beskriver även hur kommunen tänker arbeta för att skapa fler tomter för bostäder och arbetsplatser. Kisa har många kvaliteter att vara rädd om och det finns många fina områden för rekreation i samhället.

Planen har varit utställd och antagits den 14 april 2015. Nedan hittar du aktuella dokument.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida