Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Kvalitet och utveckling

Vi jobbar strategiskt med kvalitet för att ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Vi eftersträvar att uppfylla medborgarnas behov. Genom att arbeta med kvalitet i det vardagliga arbetet utvecklar vi ständigt vår verksamhet. En viktig del i arbetet är uppföljning och utvärdering. 

Styr- och kvalitetsledningssystem

Kontakt