Internationellt och regionalt samarbete

Kinda kommun samverkar dels internationellt med ett antal länder men även nationellt med andra kommuner.

Internationellt

Kinda kommun har sedan andra världskriget en etablerad vänort i Eno kommun i Finland. Under 1990-talet startades samverkansprojekt med Amata kommun i Lettland. Dessa har sedan utvecklats till att även innefatta Pskov i Ryssland.

Partnerskapsprogram har de senaste åren drivits tillsammans med Kimilili kommun i Kenya. Sporadiska kontakter har också funnits med Tjeckien, Polen och USA. Omvärlden påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och globala blir allt tydligare.

Den svenska staten stödjer och uppmuntrar ökande lokalt engagemang i internationellt arbete. Internationellt samarbete och internationella kontakter bidrar till fred, förståelse och solidaritet samt undanröjer missuppfattningar och förebygger främlingsfientlighet. För att stärka freden och solidariteten mellan människor, främja en demokratisk utveckling och motverka rasism är det viktigt att framförallt barn och ungdomar tidigt får kontakt med andra länder och kulturer. Det är därför väsentligt att Kinda kommun i sitt arbete bör ha inslag av internationella kontakter.

Kimilili

Sedan år 2006 har Kinda kommun haft ett samarbete (kommunalt partnerskap) med Kimilili kommun i västra Kenya.Det har genomförts ett projekt och ett pågår. I det tidigare projektet har vi arbetat gemensamt kring sociala frågor.

Det projekt som pågår handlar om att vattenskydd, energi och områdesplanering. I projektet deltar personal och politiker från Kinda kommun inom de olika områdena. Parallellt med projekten sker ett kontinuerligt utbyte mellan kommunledningarna.  Detta projekt, precis som tidigare projekt, är finansierat via medel från SIDA via SalaIda/ICLD.

Kontakt