Taxor och avgifter

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Taxor och avgifter

Ibland måste vi ta ut avgifter för att finansiera vissa aktiviteter eller verksamheter. Några exempel på vad du får betala en avgift för:

  • En plats i förskolan
  • Ansöka om bygglov
  • Hemtjänst
  • Miljö- och livsmedelskontroller

I slutet av varje år tar fullmäktige beslut om nya taxor och avgifter.

Ett tips! När du kommer in i dokumentet Taxor och avgifter, tryck Ctrl+f så får du fram en sökruta där du kan skriva in vilken taxa du söker.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida