Lägga ett förslag

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Lägga ett förslag

Förslaget ska ha en rubrik och en kortfattad text och ge tydlig information om vad det innebär. Titta igenom de eventuella förslag som redan ligger så att det inte blir samma förslag som kommer in, utnyttja då istället gilla-knappen. När du lägger ett förslag, tänk på att vara konstruktiv, uttrycka dig lämpligt, vara ärlig och ha en hänsynsfull ton. Förslag som är kränkande, pekar ut individer eller bryter mot några av de svenska lagarna kommer inte att godkännas.

När du har lämnat ditt förslag kommer vi att godkänna det innan publicering för att se att det följer användarvillkoren.  Om något i förslaget är otydligt eller förslaget inte kommer att publiceras kommer vi att kontakta dig med en förklaring via e-post.

När du lägger ditt förslag kommer det att publiceras med ditt fullständiga namn, dock inte med dina adressuppgifter eller din e-postadress. Om du är under 16 år kommer vi bara att publicera ditt förnamn.

Kindaförslaget är till för medborgare i Kinda kommun, därför vill vi ha ditt personnummer för att kolla att du bor i Kinda. Personnumret kommer inte att publiceras.

Röda asterisker innebär att fältet är obligatoriskt.Antal dagar för publicering
Användarvillkor * (obligatorisk)

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida