Utomhusgym i Kullaparken

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Utomhusgym i Kullaparken

Beskrivning av förslaget:

Varför inte utnyttja KullaParken. Då det idag är många som har börjat gå, jogga och springa tycker jag att det vore bra. Behöver inte vara dyra redskap, man använder naturens egna resurser. Tror att många skulle nyttja det. Man tar sin runda, mellanlandar och kör ett pass, fortsätter hem. Ett bra alternativ till ordinarie gym. En liten investering för bättre hälsa till Kindaborna.

Förslaget insänt av Heléne Enocksson.

Förslaget röstbart mellan 9 november - 10 december 2012.

Totalt antal röster under tiden: 11 st

Återkoppling på förslaget:

Kulla Parken är ett centralt placerat närfriluftsområde som när det anlades tillgängliggjordes för många olika grupperingar av människor.

Stor grusyta för bollspel, tennisbana, lekanordningar för barn, asfalterade gångvägar för att lättare komma fram med barnvagnar, rullstolar etcetera.

Vintertid används även området för lek på snö och is.

Området har under den senaste 10 års perioden nedprioriterats vad gäller anläggningar.

Kultur och fritidsnämndens ansvar för området begränsar sig till de två grusplaner som finns på området.

Grusplanerna används främst av Kisa Bollklubb och nämnden har skötselansvar med föreningen. Nämnden har i avtalet rätt att vintertid anlägga is på på den mindre planen. Så har också skett under de senaste 10 åren då vädret så tillåtit.

Som förslaget är ställt så skulle del av området mycket väl kunna utrustas med en motorikbana och styrketräningsanläggning motsvarande som byggdes under 2011 i anslutning till elljusspåret i Rimforsa.

För att en sådan anläggning skulle användas så bör den placeras synligt och också belysas med fast belysning.

Kulla parken ligger centralt placerat vad gäller boendets lokalisering i Kisa samhälle.

Det är politiken som måste ta besluten om att prioritera resurser till att anlägga ett sådant gym. Frågan kommer att lyftas i Kultur- och fritidsnämden. Kulla parken är värd att få en större användning.

Ansvaret för skötsel i övrigt åvilar Kommunstyrelsens gatuenhet/ Jerker Carlsson// Kultur och fritidschef

Med vänliga hälsningar
Jerker Carlsson
Förvaltningschef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida