Utökade resurser till biblioteken

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Utökade resurser till biblioteken

Beskrivning av förslaget:

Mitt förslag är att tilldela biblioteken i Kinda utökade personalresurser motsvarande en halvtidstjänst på årsbasis för att stödja dem i sin ökade belastning av IT/Data-hjälp.

Det är oekonomiskt att utnyttja Bibliotekarier att hjälpa datoranvändare för bibliotekets datorer och de som vill ha hjälp med utskrifter och kopiering.

Biblioteket skulle även kunna tillhandahålla utbildning för medborgare med liten data-erfarenhet, ex äldre, och immigranter.

För det uppdraget behövs en person goda datakunskaper och erfarenhet av utbildning, företrädesvis akademiker. Samt gärna erfarenhet av bibliotek.

Förslaget insänt av Ulf Dahlgren.

Förslaget röstbart mellan 19 juni-17 augusti 2018.

Totalt antal röster under tiden: 11 st

Återkoppling på förslaget:

Tack för din synpunkt förslag för Biblioteksverksamheten.

Det är positivt att du ser möjligheter till en utökad verksamhet i Biblioteket.

Biblioteken har fått allt fler olika uppgifter att lösa de senaste åren. Den
enskilde medborgaren skall kunna hantera sin ekonomi digital med bankärenden
och fakturor, fylla i blanketter på nätet, beställa biljetter och hämta
samhällsinformation m.m.

Långt ifrån alla har ens tillgång till en egen dator och skrivare utan de kommer ofta
till biblioteket för att få hjälp med dessa ärenden. Bibliotekarierna försöker
hjälpa de besökare som idag kommer till biblioteket med dessa ärenden som utskrifter
och liknande.

Det finns tyvärr inga möjligheter just nu att skapa extra resurser till biblioteket
så att vi kan utöka hjälpen till medborgarna med dessa frågor, såsom utbildning
i datoranvändning.

Med vänlig hälsning
Karin Dahmén
Kultur-,Fritid & Turism chef
Kinda kommun

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida