Upprustning av kullen vid Tävelstad Rimforsa

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Upprustning av kullen vid Tävelstad Rimforsa

Beskrivning av förslaget:Jag föreslår en upprustning av kullen mellan Kullavägen och Betesvägen i Rimforsa. Det omfattar gångväg, belysning och lekplats. Området nyttjas flitigt av hundägare, barn och andra som promenerar. Under vintern används backen västerut för pulkaåkning men det är väldigt mörkt där. I början av 1990-talet påbörjades anläggning av gångväg mellan gamla Kalmarvägen, Betesvägen och Ängsvägen inklusive belysning men några lampor kom aldrig upp och asfaltering sköts upp. Nu är vägen igenväxt med ogräs. Jag tror att man kan göra området trivsamt med enkla insatser.

Förslaget insänt av Karin Äijä.

Förslaget röstbart mellan 3 januari 2011- 2 mars 2012

Total antal röster under tiden: 53 st

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida