Uppföljning Kindaförslaget

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Uppföljning Kindaförslaget

Beskrivning av förslaget:Det har framkommit synpunkter om att det inte går att följa lagda Kindaförslag efter avslutat omröstning. Dessa går ju på något sätt in i tjänstemannaorganisationen men det vore bra med en tydligare möjlighet att följa förslagen, till exempel med statusuppdateringar och kortare beskrivningar om vad som har hänt med förslaget. Nu är det en svart låda där förslagen försvinner vilket gör att vi som Kindabor tappar intresset för att lägga förslag.

Jag föreslår därför att Kindaförslaget utökas så att det går att följa processen för ett visst förslag, även om denna går på tjänstemannanivå.

Förslaget insänt av: Tommy Gustafsson

Förslaget röstbart mellan 14 maj-13juli 2012.

Totalt antal röster under tiden: 15 st

Återkoppling på förslaget

Vi blev överrumplade av det stora intresset för att lägga förslag. Vi var helt enkelt inte riktigt förberedda. Många av frågorna är både viktiga och komplicerade. De berör i första hand Kommunstyrelsens tekniska avdelning och Kultur och fritidsnämnden. Det är viktigt att svaren hinner kommuniceras med ansvariga förtroendevalda, innan svaren publiceras. Nu har vi utarbetat rutiner för hur vi ska arbeta med svaren, och i fortsättningen kommer det fungera på ett bra sätt.

Anders Lind
Kommunchef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida