Skatepark/anläggning

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Skatepark/anläggning

Beskrivning av förslaget:

Skulle vara toppen om det kunde ordnas en skateboardanläggning för de ungdomar som inte spelar fotboll eller rider.

Skulle kunna bli en stor attraktion i framtiden med turneringar och skateskola som skulle locka många ungdomar till Kisa.

För som det är nu så har inte skateboardåkarna någonstans att vara förutom på stjärneboskolan på kvällar och helger.

Detta är ju en sport under uppgång så varför inte satsa på dessa ungdomar. Vem vet det kanske kunde dra hit fler barnfamiljer som vill bo här då!

Förslaget insänt av Marianne Månsson.

Förslaget röstbart mellan 25 november 2011- 24 januari 2012

Total antal röster under tiden: 280 st

Återkoppling på förslaget:

Intresset för att anlägga skatepark/anläggningar i Kinda är stort. Detta har uppmärksammats av Kultur och fritidsnämnden. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader samt att på vilken plats/platser anläggningar bäst skulle anläggas.

Vår utredning visar på behov på alla tre huvudorter, Kisa, Rimforsa och Horn.

Vi prioriterar Kisa som första handsalternativ och har föreslagit gräsområdet mellan Frendo/Statoil och Folkets Hus P- Plats som det lämpligaste alternativet i Kisa samhälle. Förvaltningen kommer att presentera ett konkret förslag med kostnadberäkningar i början på 2013.

Preliminärt bedömer vi kostnaden för att anlägga och påbörja en skatepark till 1,2 miljoner. Dessa medel finns ej inom Kultur och fritidsnämndens budget. Om byggnation beslutas måste i så fall medel tillföras nämnden. Det gäller då både drift och investeringsmedel.

Behovet är stort och nämnden tar synpunkten och idén på fullaste allvar.

Jerker Carlsson
Förvaltningschef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida