Simhall och friskvårdsanläggning

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Simhall och friskvårdsanläggning

Beskrivning av förslaget:Jag tycker att vi i Kinda borde ha en ordentlig friskvårdsanläggning!

En simhall med träningsbassäng samt spa-avdelning. Detta skulle alla Kindas invånare i alla åldrar kunna använda och nyttja. Med en relaxavdelning så skulle man utöka möjligheter för organisationer/ företag att hyra anläggningen vid teambuilding och även vid träning!

Ungdomarna skulle ha en samlingsplats och diverse aktiviteter skulle kunna anordnas för alla åldrar!

Förslaget insänt av Daniel Johansson

Förslaget röstbart mellan 25 november 2011- 24 januari 2012

Total antal röster under tiden: 1 053 st

Återkoppling på förslaget:

Problemet är att en simhall är både dyr att bygga och kräver mycket underhåll. Kinda kommun har av dessa skäl inte ansett det vara möjligt att göra denna investering. Det är dock viktigt att hålla frågan levande. Både förtroendevalda och tjänstemän är öppna för möjligheterna att tillsammans med Kindas näringsliv och föreningsliv hitta en lösning och bör signalera detta med tydlighet.

Vänlig Hälsning
Kommunchef
Anders Lind

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida