Promenadväg utmed Kisaån

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Promenadväg utmed Kisaån

Beskrivning av förslaget: En promenadväg utmed Kisaån från kolonierna i söder till Kisasjön i norr skulle vara fint, med bänkar för äldre att vila på. Den behöver inte vara asfalterad, grus är bättre och passar bättre in i miljön. Det blir även en bra slinga för joggare.

Förslaget insänt av Ann-Charlotte Nilsson

Förslaget publicerat för röstning mellan 14 december - 13 februari.

Antalet röster under perioden: 77 st.

Promenadväg utmed Kisaån

Återkoppling på förslaget

Tack för ditt förslag om en promenadväg utmed Kisaån från kolonierna i söder till Kisasjön i norr.

Detta är en fråga som Kisa lokala vattenråd arbetar med. Det lokala vattenrådet har sökt medel från LONA (Lokala Naturvårdsprojekt) statliga medel som söks genom länsstyrelsen, för att göra åtgärder utmed Kisaån.

Det lokala vattenrådet har fått positivt besked från LONA att bidraget är beviljat med 145 000 kronor. Till det kommer donation från Birgersonnska fonden med 10 000 kronor. Ytterligare bidrag finns från skogskommitten, Kinda kommun på 25 000 kronor. Sökt är också bidrag från det lokala näringslivet.

Projektbeskrivningen vid ansökan är en önskan att öka tillgängligheten utmed Kisaån. Att underlätta för kommuninvånare och turister att ta del av den vackra ån som rinner rakt genom samhället och komma nära Kisasjön som tidigare varit mycket förorenad, men som nu har återhämtat sig på ett fantastiskt sätt och även har ett rikt fågelliv.

Projektbeskrivningen finns tillgänglig på miljö, bygg och räddningsnämndens förvaltning.

Detta är alltså en fråga för det lokal vattenrådet och där finns en projektgrupp som arbetar med just detta, vi skickar över ditt förslag på promenadväg utmed Kisaån för deras fortsatta arbete.

Kinda Kommun, Teknisk avdelning
Britt-Louise Elmér-Storm

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida