Öppenhet och utveckling

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Öppenhet och utveckling

Beskrivning av förslaget:Var mer öppen med att visa lokala handlingsplaner och utvecklingsområden per respektive ort i Kinda i t.ex. KindaNytt. Det tydliggör ambition och handling på ett tydligare sätt. Det gör också att medborgare vid respektive ort får ökad insyn och kan ge synpunkter på ett tidigare stadier än nu. Det synliggör även de orter som finns, och ökar därmed lokala turismen. Det kan även användas för att påverka inflyttning till kommunen med att visa vad vi har och vad vi vill med Kinda.

Förslaget insänt av Thomas Fransson.

Förslaget röstbart mellan 21 december 2011-18 februari 2012

Total antal röster under tiden: 26 st

Återkoppling på förslaget

Förslaget innebär att kommunens planer för utveckling bör göras mer lättåtkomliga till exempel genom att presenteras i KindaNytt. Det gör att medborgarna får ökad insyn och kan lämna synpunkter tidigare i planeringen.

Vår strävan är att öka medborgarnas engagemang i planeringen. Vi arbetar på olika sätt med öppna möten och grupper som vi tror representerar medborgarna. Vi tror att det är bra att både ha möten som alla kan komma på och träffar där vi gör riktade inbjudningar. På det sättet når vi både de medborgare som kommer av egen drivkraft och sådana som normalt inte engagerar sig.

Förslaget är bra. Det innebär förmodligen att kunskapen och förmodligen även engagemanget ökar. KindaNytt går ut till alla hushåll, där kan vi ge en kortfattad information. Vi behöver även bli bättre på att använda kommunens hemsida och de sociala medier som finns för att sprida information. Information i KindaNytt och via hemsidan kan inte ersätta vårt nuvarande arbetssätt, men det kan bredda det.

Planeringssekreterare
Ture Göransson

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida