Ny sträckning av strandpromenaden i Rimforsa

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Ny sträckning av strandpromenaden i Rimforsa

Beskrivning av förslaget:Som boende i Rimforsa har jag i princip ingenting emot att campingen finns kvar. Men om den ska permanentas (eller förlängas på obestämd tid) så föreslår jag att att sträckningen av strandpromenaden ändras genom området och flyttas ut mot strandlinjen. Som det har varit hittills har husvagnarna bildat en effektiv vägg längs vattnet, vilket gör området mindre attraktivt för flanerande boende i samhället.

Förslaget insänt av Christina Karlsson.

Förslaget röstbart mellan 22 februari-22 april 2012.

Totalt antal röster under tiden: 23 st

Återkoppling på förslaget!

Ny sträckning av strandpromenaden i Rimforsa.

Tack för ditt förslag om ny sträckning av strandpromenaden i Rimforsa. Ett detaljplanearbete pågår om campingen i Rimforsa och där tas frågan om strandpromenaden upp.

I arbetet med detaljplanen kommer det att finnas möjlighet för allmänheten att komma med åsikter när densamma är färdigbearbetad och kommer att visas för allmänheten.

Vi skickar dina förslag vidare till arbetsgruppen som arbetar med detaljplanen och avvaktar med ditt förslag vad gäller ny sträckning av strandpromenaden i Rimforsa.

Med vänlig hälsning
Kinda Kommun, Teknisk avdelning
Britt-Louise Elmér-Storm

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida