Museum i ladan vid Vråken

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Museum i ladan vid Vråken

Gör en permanent utställning om alla konstnärer, författare, kulturfolk, original som levt och lever samt verkat i Kinda kommun. Räcker med en bild och en text. Samt i samma rum kan man få se Gillis Johanssons filmer på en storbildstv, med ett lätt tryck på en kontroll. Samla in filmerna och bränn över dom på en datahårddisk, även andra filmer om bygden kan finnas där gärna smalfilm etc.

Skapa en Kinda utställning som handlar både om dåtid och nutid.

Förslaget insänt av Mårten Petersson

Förslaget röstbart mellan 25 juli - 19 september 2013.

Totalt antal röster under tiden: 35

Återkoppling på förslaget

Förslaget är en god idé som är fullt möjlig att genomföra. Mårten har vid tidigare tillfälle till förvaltningen fört fram en liknande idé, men detta förslag är mer omfattande.

Mitt förslag är att hans idé förs vidare till den person som kommer att bära ansvar för utredningen om kvarteret Vråkens möjligheter och Emigrantmuseums framtida placering. (Budgetförslag 2014). Den omfattning som redovisas borde mycket väl kunna passa in i Kisa´s utveckling från tid då våra första emigranter gav sig i väg och fram till dagens tidshorisont.

Delar av underlaget finns i vårt lokalhistoriska arkiv och skulle mycket gärna kunna tillgängliggöras för en bredare målgrupp.

Undertecknad gillar förslagsidén!

Med vänliga hälsningar

Jerker Carlsson
Förvaltningschef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida