Lys upp lekparken i Ådala

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Lys upp lekparken i Ådala

Alla barn och barnbarn till boende i Ådala med omnejd skulle gärna kunna utnyttja lekparken även efter mörkrets inbrott. Barnen genar också genom lekparken på väg till skolan eller till kompisar. Ingen vågar gå där nu eftersom det är beckmörkt.

Mitt förslag är att man sätter upp två lampor så barnen kan använda sin lekplats.

Förslaget insänt av Eva-Lotta Andersson

Förslaget röstbart mellan 20 februari - 20 april 2014

Antal röster under tiden: 101 stycken

_______________________________________________________________

Återkoppling på förslaget:

Vi har haft ett möte om lekplatser, som du fått protokoll ifrån.

Tekniska har också fått del av det, för att se vilka åtgärder som kan göras på kort sikt, och vad som behöver komma in som åtgärd till budget år 2015, vi påbörjar arbetet med den nästa vecka.

Vi har också tänkt bjuda in er som var på mötet till ytterligare ett möte, för att få synpunkter på den handlingsplan vi börjat skissa på, som gäller lekplatserna i Kinda kommun, utifrån de idéer ni framförde vid mötet.

Fortsättning följer, alltså.

Med vänliga hälsningar


Anita Silfver
Kommunchef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida