Lys upp Kullaparken

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Lys upp Kullaparken

Lys upp Kullaparken så att folk kan promenera och vistas där även när mörkret faller på. Aktiviteter av olika slag pågår året runt i parken.

Idag är det bara ett stort svart hål som inte ser så inbjudande ut.

Förslaget insänt av Morgan Wass

Förslaget röstbart mellan 18 februari - 20 mars 2014.

Totalt antal röster under tiden: 34 st

Återkoppling på förslaget:

Kulla parken anlades på 1970 talet som en parkanläggning med möjligheter till viss sportutövning och med varierande lekredskap. Parken och området nyttjades mycket, men med daghemmets utbyggnad så försvann det dagliga användandet för många föräldrar och barn i närliggande bostadsområden. Skötseln av området har enligt min syn nedprioriterats mycket beroende på minskat användande.

En stor del av ytan upptas av den sk Kullaplan, en fullmåttsgrusplan som främst är avsedd för fotbollspel under säsong då gräsplaner ej kan användas. I och med byggandet av konstgräsplaner kommet behovet att spela fotboll där att minimeras. Kisa Bollklubb som har skötselansvar har meddelat att deras framtida behov försvinner inom något år.

Planen bedöms av mig som ett behov för större arrangemang så som cirkus, tivoli, motions och idrottstävlingar.

Belysning av planen är bra om den kan behållas och även vissa ljuspunkter i området kanske bör återuppstå. Denna fråga är inte bara en fråga för Kultur och Fritid utan även för kommunstyrelsen och dess internserviceenhet att besvara.

Om en framtida konstfrusen isbana kommer att anläggas i Kisa så är Kullaplan en alldeles utmärkt plats att nyttja. En mer central plats sett ur boendelokalisering är svår att finna.

För något år sedan framkom ett förslag att i parken anlägga fasta motionsredskap. Ingen heller dålig idé!

Med vänlig hälsning

Jerker Carlsson
Förvaltningschef Kultur och Fritid

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida