Livestreama kommunfullmäktiges möten

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Livestreama kommunfullmäktiges möten

Jag tycker det skulle vara trevligt att ta del av diskussionerna i kommunfullmäktige. Det ger en bredare bild av kommunens politiska liv, en möjlighet för medborgare att vara en aktiv del av kommunen och ett gott underlag vid våra allmänna val till fullmäktige.

Men möjligheten att lyssna på våra folkvalda i just denna församling begränsas idag till en bestämd tid och plats. Den som inte är på plats på mötet får nöja sig med referat i tidningarna och högst tveksamt återberättande i sociala medier.

Att via nätet sända ut kommunfullmäktiges möten skulle ge alla möjlighet att ta del av innehållet, oavsett vart de befinner sig och när de har möjlighet att avsätta tiden att titta på det. Det breddar medborgarnas insyn och ökar politikens möjlighet att föra dialog direkt med medborgarna.

En rad kommuner och landsting/regioner sänder redan idag sina offentliga möten direkt på nätet. Vi hittar exempel i både stora och små kommuner över hela landet: till exempel Karlskrona, Falkenberg, Lund, Borgholm och Vellinge.

Idag är det tekniskt mkt enkelt och billigt att livestreama över nätet. Investeringen för kommunen behöver inte alls vara speciellt stor, och en rad olika tekniska lösningar finns att tillgå. Sammantaget skulle en mkt liten insats från kommunen ge ett stort värde till medborgarna och kommunens demokratiska utveckling.

Förslaget insänt av Fredrik Larsson

Förslaget röstbart mellan 21 december 2015 - 21 januari 2016.

Totalt antal röster under tiden: 215 st

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida