Lekpark vid Rimforsa

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Lekpark vid Rimforsa

Beskrivning av förslaget:Mitt förslag är att kommunen bygger en lekplats i Rimforsa, t.ex. framför församlingshemmet eller vid Åsundabadet.

Det finns idag väldigt ont om lekparker i Rimforsa, speciellt på östra sidan av 34:an. Det gör att våra barn vill vara ute ännu mindre eftersom det inte finns något att göra utomhus.

Förslaget insänt av Tommy Gustafsson

Förslaget publicerat för röstning mellan 1 december - 29 januari.

Antalet röster under perioden: 79 st.

Återkoppling av förslaget:

Tack för ditt förslag om lekpark vid Rimforsa, vi har tidigare svarat på liknande förslag vad gäller Kisa.

Nuläget i Rimforsa är, att idag finns två lekplatser på östra sidan om riksväg 34/23, På västra sidan om riksväg 34/23 finns idag 4 lekplatser. Dessa lekplatser är sparsamt utrustade och besöks inte så ofta.

Gällande för alla allmänna lekplatser är att tekniska avdelningen har ansvaret för att kontrollera säkerheten på redskapen som finns inom lekplatsen, avdelningen står även för skötsel av dessa.

Inom tekniska avdelningen har det funnits och finns fortfarande tankar om en större lekplats i Kisa, Rimforsa och Horn. Med en lekplats inom varje ort skulle utrustningen kunna vara större.

Tyvärr har de ekonomiska resurserna ej räckt till att förverkliga dessa tankar.

Lekplatser är inte prioriterade i den drift och investeringsbudget, som ska antas av fullmäktige i augusti. Vi inom tekniska avdelningen kommer att ta upp frågan med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för att få en inriktning för det fortsatta arbetet. Vår idé är att ta initiativet till en referensgrupp med representanter från Kindas tätorter. Men först vill vi förankra detta hos våra uppdragsgivare.Kinda kommun
Teknisk avdelning

Britt-Louise Elmér-Storm

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida