Kösystem för Serviceboende/Äldreboende

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Kösystem för Serviceboende/Äldreboende

Beskrivning av förslaget:Jag har synpunkter på hur kösystemet för serviceboende (Ålderdomshem) fungerar i Kinda.

Som det är idag för att få plats så ställer man sig i kö för hela kommunen och då kan man få t ex plats i en ort som man inte har bott i. Tackar man nej till den platsen hamnar man då sist i kön även att det är så att behovet är stort. Men skulle man tacka ja får man ställa sig i kö igen för att få plats på det boendet man vill.

Det betyder först flytt till ett boende t ex Bergdala i Kisa som vi anhöriga får fixa. Sedan en flytt till för att komma till det boendet i Rimforsa som man vill ha. Så reaktionen blir naturligtvis att man tackar nej. Det är en stor omställning för en gammal man på 91 år att flytta från villa till ett boende och då inte få komma till sin ort där han kan få besök av oss som bor och jobbar gör att han inte vågar flytta.

Jag vet att det är så att kommunen gör så här för att klara av kraven på kötiden men i vårt fall blir kötiden längre.

Mitt förslag är att man delar upp köerna så att man får ställa sig i kö på den orten man vill bo och är behovet stort och tiden viktig får man ställa sig i alla köer för att snabbt få en plats men kan då stå kvar i den kön man vill bo. Där av klarar kommunen sitt uppdrag om kötider.

Då behöver en äldre inte flytta dit han/hon inte vill, och jag tror att arbetet för biståndshandläggarna blir enklare för det är bevisligen inte lätt att övertyga alla att dom behöver komma till ett serviceboende speciellt när dom inte kan lova att den berörda inte kan komma till det plats där dom känner trygghet.

Förslaget insänt av Henry Fahlström.

Förslaget röstbart mellan 24 januari och 23 februari 2012.

Totalt antal röster under tiden: 19 st

Återkoppling på förslaget

Tack för ditt engagemang i boendesituationen för äldre i Kinda kommun.
Du har synpunkter på hur kösystemet fungerar i Kinda när den äldre har behov av ett serviceboende (ålderdomshem).

Jag antar att du menar det som vi betecknar som särskilt boende det vill säga att den äldre har ett biståndsbeslut om att få en lägenhet inom kommunens boendeenheter.

Särskilt boende finns i Horn (Stångågården), Kisa (Bergdala) och i Rimforsa (Västerliden). Om man har behov av ett särskilt boende så vänder man sig till kommunens biståndsbedömare som gör en utredning om hur behovet ser ut och bedömer om man har rätt till en boendeplats. Uppfyller man kriterierna för särskilt boende får man ett beviljande och man erbjuds plats där det är ledigt. Vi arbetar med att tillgodose behov och att vara lyhörda för önskemål. Man avgör själv om man tackar ja eller nej till platsen.

Biståndsbedömarnas arbete går ut på att bedöma behov av insats inte att övertyga/övertala någon att flytta till särskilt boende. Om man fått bifall till särskilt boende så har kommunen en skyldighet att verkställa det beslutet inom tre månader. Önskemålet om bostadsort tillgodoses alltid om det finns ledig lägenhet. Är det fullt på den enhet som vederbörande önskar så erbjuds en lägenhet på det boende där det finns plats. Man skall inte behöva vänta mer än tre månader innan man får en plats.

Utifrån Socialtjänstlagen måste kommunen se till att den som har behov av särskilt boende blir erbjuden en lägenhet oavsett ort. Undantaget är makar som ska erbjudas plats på samma boende.
Om önskemål skulle gå före behov har vi ingen möjlighet att följa lagen.

Vänliga hälsningar
Anita Lhådö
Socialchef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida