Källsortering hemma

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Källsortering hemma

Beskrivning av förslaget:Jag tycker det vore bra att ha soptunnor för sopsortering av papper, plast, glas, komposterbart och plåt hemma för hushållen. Idag har man det hemma i olika kassar/kärl och det tar mycket plats.

Sen ska man lasta bilen full till återvinningsstationen, vilket gör det omständigt. Kanske ska man få en billigare taxa för de som väljer att ha sådana här tunnor? Tycker det är viktigt miljöarbete, hör alldeles för många som struntar i att sortera för att de tycker det är besvärligt att sortera och åka iväg med soporna.

Sådana här system finns bl a i Västerviks kommun.

Förslaget insänt av Ann-Sofie Olovsson.

Förslaget röstbart mellan 3 januari och 12 februari.

Totalt antal röster under tiden: 59 st

Återkoppling av förslaget:

Tack för ditt förslag om sopsortering!

Avfall som utgörs av förpackningar och tidningar omfattas ett producentansvar. Ansvaret innebär att tillverkarna har en skyldighet att samla in och återvinna, men också en ensamrätt till utsorterade tidningar och förpackningar.

Nuvarande system med återvinningsstationer har tyvärr en del brister som skapar irritation hos både medborgarna och inom kommunen. Stationerna är regelbundet kontrollerade av kommunal personal för att snabbt kunna påtala brister i tömning och städning. Vid risk för olägenhet sker städning med hjälp av våra egna, kommunens, resurser.

Privata utförare och kommuner kan teckna avtal med ansvariga producenter och på deras uppdrag vara insamlare. I Kinda kommun finns idag en privat aktör som genom avtal med större fastighetsägare tillhandahåller fastighetsnära insamling av tidningar. "Avfall Sverige", som är branschorganisation för kommunernas renhållningsverksamheter, arbetar för en förändrad lagstiftning. En statlig utredning pågår som har till uppgift att se över kommunernas roll när det gäller insamling av återvinningsmaterial. Kinda kommun följer noga utvecklingen, både regionalt och nationellt.

Återvinning av avfall har en stor betydelse för miljön. Satsningar har gjorts på vår återvinningscentral, senast i form av komplettering med sorteringsramp för hushållens grovsopor. Vi erbjuder under perioden 1/4 till 31/10 kvällsöppet på måndagar. Mottagningsplats för ris och komposterbart avfall finns idag i Rimforsa och Horn medan arbete pågår för att etablera en mottagningsplats även i Kisa.

Matavfall omfattas av det kommande renhållningsansvaret. Inför ny period avseende avfallsinsamling, som börjar 2015, kommer förutsättningarna för omhändertagande av matavfall att utredas.

Enligt uppdrag
Peter

Med vänlig hälsning
Kinda Kommun, Teknisk avdelning
Britt-Louise Elmér-storm

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida