Hundrastgård i Kisa

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Hundrastgård i Kisa

Vi är många hundägare här i Kisa och vi har ju det som gemensamt intresse. Mitt förslag är att kommunen ska bygga en hundrastgård där vi kan släppa våra hundar och utbyta tankar och idéer runt vårat intresse. Det finns en del öppna ytor i och runt Kisa, två alternativ är bland annat Värgårdsudde eller på ängarna runt kring Bäckskolan.

Min idé är att det blir en större inhägnad med högre staket, det skulle främja både oss hundägare samt hundrädda personer som inte vill möta en glatt lösspringande hund som kommer och hoppar på dem. I Linköping har de speciella tider då små hundar får vara själva i rastgården och de med stora hundar inte får vara där, vilket jag tycker är en bra sak.

Jag hoppas många andra delar mitt intresse och eftersöker någonstans att låta sin hund ha roligt och socialisera sig med andra hundar och människor!

Förslaget insänt av Sandra Linder.

Förslaget röstbart mellan 3 november - onsdag 23 december 2015.

Antal röster under tiden: 214 st

Återkoppling på förslaget:

Hej Sandra,

Nu har jag pratat med Roger Erlandsson som arbetar på teknik och drift här i kommunen. Det visade sig att det har vid tidigare tillfälle kommit in förslag kring hundrastgård till kommunen. När det gäller hundrastgård i Kisa är det inte aktuellt då de tätortsnära områden som kommunen äger behöver prioriteras för andra ändamål. Vi brukar rekommendera att ta en kontakt med Kisa Brukshundsklubb som håller till vid Föllingsö och bland annat håller kurser.

Vi vill tacka för ditt förslag och att du vill vara med och utveckla Kinda kommun!

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Malin Forsberg
Informations- och marknadsföringsansvarig

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida