Gratis bok till alla femåringar

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Gratis bok till alla femåringar

Beskrivning av förslaget:

Jag tycker att Kinda kommun, varje år, ska ge bort en bok till kommunens femåringar. Detta för att uppmuntra läsandet hos våra barn men även ett sätt att visa att kommunen bryr sig om våra barn och uppmuntrar till kunskap. Passar bra till kommunfullmäktiges mål om att uppmuntra livslångt lärande.

Enligt statistiken handlar det om omkring 100 barn i år och kommande år om vi inte får en lavinartad befolkningsökning... Uppskattat pris 50-100 kronor per bok. Kostnad för kommunen 5000-10 000 kronor. Vinsten blir möjligheten att påverka våra barn i en positiv riktning och att göra en tydlig markering att kunskap och läsning är viktigt och något som prioriteras i Kinda kommun.

Tillvägagångssätt: Kommunen skickar ut en "kupong" till alla femåringar i kommunen med erbjudandet att de på våra bibliotek kan hämta en bok. Detta ger kommunen möjlighet att presentera biblioteken för barnen och visa vilka möjligheter som finns att ta del av där. Val av titlar att ge bort görs förslagsvis av våra barnbibliotekarier som har koll på vad som är lämpligt. Tre-fyra titlar att välja emellan vore trevligt.

Förslaget insänt av Malin Gustafsson.

Förslaget röstbart mellan 18 januari-18 mars 2012.

Totalt antal röster under tiden: 17 st.

Återkoppling på förslag:

Kinda Kultur- och Fritidsnämnd ger redan nu alla barn en bokgåva i samband med 2,5 årskontrollen. Det innebär att alla barn får ett "presentkort" på Barnavårdscentralen som de tar med till biblioteket i Kisa, Rimforsa eller Horn. Vid besöket får föräldrarna information om biblioteket och ett lånekort, om de inte redan har det. Att bokgåvan ges vid 2,5 års ålder beror bl.a. på att då är barnet inne i en intesiv inlärningsperiod och det är då lämpligt att stimulera barnets fantasi och språkutveckling.

Bokgåvan är mycket uppskattad och utnyttjas av merparten av de som går på 2,5 årskontroll. Kostnad ca 4000:-/år.

Biblioteket har också ett väl utbyggt samarbete med barnomsorgen där vi bland annat har Bokpåsar på alla förskoleavdelningar sedan något år tillbaka. Det innebär att på varje avdelning finns det några bokpåsar innehållande 5 olika barnböcker. Bokpåsarna cirkulerar bland föräldrarna på avdelningen under ca 3 månader innan de byts. Via dessa bokpåsar har många föräldrar lockats att låna fler böcker på biblioteket. Bibliotekspersonalen är också ute på många personal- och föräldramöten och bokpratar och informerar om vikten av läsning med mera.

Att införa ännu en bokgåva till 5-årsbarnen anser vi inte kommer att ha något läsfrämjande effekt utan bara medföra en ökad kostnad för förvaltningen. Vi håller med om att det är viktigt att nå barnen och deras föräldrar genom att utveckla det samarbete vi redan har med BVC, barnomsorg och skola.

Hälsningar från Thomas / Kinda Bibliotek

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida