Gör något fint av rondellen i Kisa

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Gör något fint av rondellen i Kisa

Kommunen övertar rondellen från Trafikverket och gör den till en fin representant för Kisa. Det skulle bli en god marknadsförare av Kisa eftersom alla som kommer till Kisa passerar rondellen.

Trafikverket har inget intresse av att lägga några pengar på rondellen eller att göra Kisa attraktivare genom en uppsnyggning.

I och med att vi får en fin staty och liten park runt om den borde även rondellen utformas på ett bättre sätt med blommor och kanske ett träd i mitten.

Förslaget insänt av Pär-Magnus Jonsson.

Förslaget röstbart mellan 2 april - 21 maj 2013.

Antalet röster under tiden: 83 st

Återkoppling på förslaget:

Tack för ditt förslag. Rondellen i Kisa är trafikverkets ansvar.

Tekniska avdelningen påtalar till trafikverket när tillfälle ges betydelsen av fint hållna rondeller både i Kisa och Rimforsa.

Önskemål om vackrare utsmyckning av rondellerna är med när framtidsfrågor diskuteras.

Inom de närmaste åren bedömer vi möjligheterna för ökat kommunalt åtagande när det gäller rondellerna som små.

Med vänliga hälsningar

Staffan Andersson
Teknisk chef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida