Glimmingens badplats

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Glimmingens badplats

Skulle det inte vara på sin plats att försköna Glimmingens badplats.

1: Ta bort kottarna och de rötter som man kan snubbla på.

2: Åka dit med flertalet lastbilsflak med sand.

Förslaget insänt av Niclas Bodén.

Förslaget röstbart mellan 15 juli - 14 augusti 2013

Antal röster under tiden: 20 st

Återkoppling på förslaget

Kultur och fritidsnämnden har den uppfattningen att Glimmingens badstrand är den absolut finaste naturliga badstranden i Kinda där allmänheten har tillträde. För att denna natursköna plats skall bevaras är det av vikt att "det naturliga ska få råda". Badet är beläget på Danbomska fondens marker som ägs och förvaltas av Kisa kyrkliga församling. Kultur och fritidsnämnden har avtal med församlingen och åtar sig att hålla stranden ren och snygg och bekosta skötsel av miljötoalett samt sophämtning.

Med vänlig hälsning

Kultur och Fritidsförvaltningen
Jonny Andersson/ Jerker Carlsson

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida