Gå ihop med Linköpings kommun

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Gå ihop med Linköpings kommun

Beskrivning av förslaget: För att säkerställa framtida välfärd för Kindas medborgare bör Kinda göra gemensam sak med Linköpings Kommun, det vill säga bilda äktenskap.

Samordningsfördelar

Genom detta kan samordningsfördelar uppnås vilket ger stora kostnadsbesparingar som kan nyttjas till kärnverksamhet eller för att sänka skatten. Båda åtgärderna kommer att öka värdet med att vara Kindamedborgare.

Ökad service och utbud

Medborgare i Kinda Kommun kommer även att kunna få ta del av den service och det utbud som finns i Linköping på ett annat sätt. Nåt som Kinda Kommun aldrig kommer att kunna ge sina medborgare.

Tillväxt & nytänkande

Det är är i Linköping med omnejd tillväxten och nytänkandet finns i Regionen. Genom ett äktenskap kommer vi få ta del av detta på ett helt annat sätt och samtidigt få in friskt och kreativt blod i maskineriet.

Förslaget insänt av Johan Igheimer

Förslaget publicerat för röstning mellan 14 december - 13 februari.

Antalet röster under perioden: 48 st.

Återkoppling på förslaget:
Frågan om samgående med Linköping är idag inte aktuell. Däremot är det av stor vikt att utöka samarbetet med Linköping och andra grannar. Frågan lyfts fram i både kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens strategiska mål för mandatperioden. Linköping är en viktig regional aktör och bör ha ett speciellt ansvar för att tillsammans med sina grannar stärka och ta tillvara regionens förutsättningar både när det gäller boende, företagande och besöksnäring. Samarbetssamtal pågår och berör i första hand fysisk planering och samordning av service i gränstrakter som Rimforsa, Bestorp och Brokind. Den ständigt pågående It-utvecklingen skapar förutsättningar för samordning och gemensamma lösningar, när det gäller administrativ service.

Vänlig hälsning
Kommunchef
Anders Lind

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida