Förskönande av Kisa

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Förskönande av Kisa

Beskrivning av förslaget:

Vid den stora bergskärningen vid infarten från Tidersrum tycker jag att man borde sätta upp en snygg ljussättning. Kan bli ganska dramatiskt om det görs med känsla.

Förslaget insänt av P-M Jonsson

Förslaget röstbart mellan 8 december 2011-9 januari 2012

Total antal röster under tiden: 19 st

_______________________________________________________________

Återkoppling på förslaget:

Tack för ditt förslag angående förskönande av Kisa, inom Teknisk avdelningen håller vi på med ett projekt, att göra en försköning av Kisa.

Vi har sedan en tid tillbaka, tillsammans med Kinda/Ydre sparbank, placerat ut blomurnor, skänkta av
Kinda/Ydre sparbank, på några platser i Kisa.

Gatu/park har tillsammans med Hemträdgårdsföreningen och Attraktionskraft Kinda gjort nyplanteringar vid Mariaplatsen (f.d. Zdeborska rondellen).

En privat donator har skänkt en staty, Kisamor, som inom kort kommer att uppföras på Mariaplatsen.

Just din idé om snygg ljussättning vid bergskärningen, har vi i dagsläget ingen planering för, vi tar till oss dina tankar för framtida smyckning av Kisa.

Med vänlig hälsning
Britt-Louise Elmér-Storm
Kinda Kommun
Teknisk avdelning

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida