Föreningshus i Kisa

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Föreningshus i Kisa

Gör Folkets hus till ett Föreningshus där Kindas alla föreningar, de som önskar kan husera. Ett nav där gamla som nya kindabor lätt kan hitta föreningar och verksamheter som passar dem. Förslaget är att kommunen går in och köper loss fastigheten och skriver sig som ägare. På så vis kan kommunen säkerhetsställa att det blir av och se till bredden, ge alla föreningar en chans att växa.

Tillgänglighet och enkelhet ska prägla huset utåt medans gemenskap, utveckling och mångfald ska prägla tillvaron för de föreningar som håller till där. Det ska vara en samlingspunkt för föreningar. Huset kommer styras av EN förening som samarbetar med övriga där de tillsammans arbetar demokratiskt för att bistå varandra med hjälp gällande föreningsutveckling, gemensamma evenemang, utbildningar, kommunikation gentemot kommunen, medlemmarna och mycket mer.

Detta i sin tur erbjuder medborgarna ett lätt sätt att finna just den eller de föreningar som passar/lockar dem samt skapar en mer öppen och tydlig bild av Kinda kommun. En kommun där man ser till helheten och mångfalden.

Kinda kommun kan skapa arbetstillfällen genom att bistå med service i form av värdar som är behjälpliga med ex föreningars hemsida, pappersutskrift, tryck och information med mera. Även ordna lättare fika och luncher samt integrera samverkan i olika verksamheter.

Jag vill bibehålla den anda som faktiskt Folkets Hus har haft genom åren och som varit en stor samlingspunkt för folket.

Förslaget insänt av Johan Henriksson.

Förslaget röstbart mellan 12 februari - 14 april 2014.

Antal röster under tiden: 108 st

______________________________________________________________


Återkoppling på förslaget:

Hej Johan.

Du har haft ett Kindaförslag om "Föreningshus i Kisa".

Mitt uppdrag från Kommunstyrelsen är att tillsammans med Folkets Hus styrelse verka för en försäljning av Folkets Hus, frågan om ett föreningshus är inte kopplat till det uppdraget.

Det är alltså en annan fråga, föreningshus. Avseende den frågan finns det i nuläget en motion om ärendet, föreningshus i Folkets Hus. Den är remitterad till Kultur- och fritidsnämnden för bedömning. Beslut om den motionen ska avslås eller bifallas kommer därefter att fattas av kommunfullmäktige.

Med vänliga hälsningar

Anita Silfver
Kommunchef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida