Föreningsavdelning på Kindamässan

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Föreningsavdelning på Kindamässan

Jag föreslår att Kinda kommun ser till att kommunens föreningar ges en möjlighet att synas i samband med Kindamässan. Med dagens kostnad på 3000 kr + moms är det få föreningar som kan delta och jag är övertygad om att det skulle kunna ge flera nya medlemmar i våra föreningar och därmed ett aktivare Kinda.

Förslaget insänt av Tommy Gustafsson, Friluftsfrämjandet

Förslaget röstbart mellan 28 januari - 28 mars 2013.

Totalt antal röster under tiden: 14 st

Återkoppling på förslaget:

Kindamässan är fulltecknad 2013, varför vi inte kan bereda plats för ytterligare utställare.

Vad beträffar förslaget att föreningar ska kunna delta utan kostnad är svaret att, mässans budget är även satt efter beräknade intäkter från utställare. Generellt sett möter det inget hinder att föreningar ställer ut på mässan, kostnadsfrågan måste dock lösas på något sätt.

Nästa mässa är om två år, 2015. Förslaget är att ta med frågan till planeringen av kommande mässa, samt att frågan då även går till Kultur och fritidsförvaltningen.

Med vänlig hälsning

Margrit Hensler
Utbildningssamordnare
Kinda Lärcentrum

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida