Ett "Hjärtligt" förslag!

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Ett "Hjärtligt" förslag!

IBeskrivning av förslaget:Det vore en stor trygghet om det fanns en Hjärtstartare i varje tätort, där det färdas mycket folk, men långt till hjälp vid ett så kallat "hjärtstopp". Nu när distriktsjukvården i Rimforsa stängs måste det vara en angelägenhet för kommunen för en god medborgartrygghet.

Förslaget insänt av Ib-Martin Olesen.

Förslaget röstbart mellan 25 januari-25 mars 2012.

Totalt antal röster under tiden: 21 st

Återkoppling på förslaget:

Tack för ditt engagemang i förslaget en hjärtstartare i varje tätort. Politiken har beaktat ditt förslag och med bakgrund av att 10 000 personer i Sverige varje år drabbas av hjärtstopp, varav bara 500 överlever har dom lagt en motion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige mottar motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning. För vidare information om vad som händer med motionen kan du få genom att kontakta Kinda kommun.

Madelene Friberg
Handläggare

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida