Estetiskt lyft för Rimforsa

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Estetiskt lyft för Rimforsa

Beskrivning av förslaget:Rimforsa samhälle behöver en "ansiktslyftning". Helst skulle parkeringsplatsen framför gamla Posten göras om till ett snyggt torg som knyter samman "centrum". Eftersom det redan finns gott om parkeringsplatser framför ICA Melkers så utgör området på andra sidan Kalmarvägen en "död" yta, som bidrar till ett förfallet intryck. Men eftersom det förslaget begränsar lyftet till just centrum - och dessutom kan bli ganska dyrt - så har jag ett steg-ett-förslag:

Välj ett karaktärsträd för Rimforsa - helst ett träd som blommar på våren, som får vackra frukter och gärna fina höstfärger (t ex Rönnbärs- eller prydnadsapel) - och plantera grupper av alt. enstaka träd på strategiska ytor i hela samhället. Det ger en slående effekt när alla träden blommar respektive flammar i höstfärger samtidigt. Det skulle dessutom ge Rimforsa mer karaktär, det skulle knyta ihop samhället estetiskt och det går framför allt att lösa utan omfattande förarbeten eller hysteriska kostnader. För, som sagt, Rimforsa samhälle BEHÖVER verkligen ett estetiskt lyft.

Förslaget insänt av Christina Karlsson

Förslaget röstbart mellan 29 december och 27 februari 2012.

Totalt antal röster under tiden: 61 st

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida