En bättre camping till våra gäster

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

En bättre camping till våra gäster

En bättre camping för våra gäster, gärna med små stugor till uthyrning. Gärna vid Rimforsa Strand norr om mot Rimforsa, där det är som en vik, rensa bort vassen och gör en bra sandstrand och på med en massa makadam och jord/gräs...

Förslaget insänt av Therese Bergenhök

Förslaget röstbart 15 maj - 15 juli 2013.

Totalt antal röster under tiden: 11 st

Återkoppling på förslaget

Tack för ditt Kindaförslag. I vår budget finns medel avsatta till 2015 för att lokalisera en bra plats för en framtida campingplats i trakten av Rimforsa. Vi har också sagt att om det finns entreprenörer som visar intresse så kan denna investering tidigareläggas.

Vi håller också just nu på med en inventering av lämpliga båtplatser/hamn i området. Det är klokt att ha en kombination i åtanke.

Med vänlig hälsning

Kommunstyrelsens ordförande
Pia Tingvall

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida