Dansstudio och dansprofil

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Dansstudio och dansprofil

Mitt förslag är att man ska ordna en dansstudio i Kisa/ Kinda och en dansprofil på Värgårdskolan. Allt man behöver för detta är lokal med mjukt golv, speglar och högtalare.

Vet att det finns många ungdomar och barn som vill dansa men inte har möjlighet att sitta och åka fram och tillbaka till Vimmerby eller Linköping. För en dansprofil på Värgårdsskolan behövs det bara en danslärare. Borde inte vara så svårt att ordna tycker man.

Alternativet är att man istället väljer att gå högstadiet i t.ex. Linköping eller Vimmerby för där har dom dansprofil.

Förslaget insänt av Johanna Waldau Wass

Förslaget röstbart mellan 5 mars - 5 maj 2014.

Totalt antal röster under tiden: 72 st

Återkoppling av förslaget:

Extra trevligt att svara på en synpunkt/förslag när det kommer från yngre kommunmedborgare som vill utveckla verksamhet i Kinda.

Kinda kommunfullmäktige har under 2014 beslutat att vår musikskola i Kinda skall utvecklas till Kulturskola med början HT 2015. Två ämnen skall tillföras, dans och teater.

Mattias Engå är nu anställd att från januari på deltid planera för uppstarten av de ämnena. Den nya aulan på Värgårdsskolan är anpassad för att bl a kunna användas som dans och teaterlokal. Ett samarbete med Värgårdsskolan känns som helt naturligt.

Hur det i praktiken kommer att genomföras kommer att detaljstuderas under våren, men att dans införs som ett ämne är vällovligt och känns som mycket stimulerande för kommande generationer av barn och unga i Kinda.

Du känner kanske Mattias? Han tar säkert emot ideer från dig om du kontaktar honom. Jag vet ju att du har egna erfarenheter från scenkonst mm

Jerker Carlsson
Kultur och fritidschef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida