Cykelväg/bana till fotbollsplaner och Cap Jocke

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Cykelväg till fotbollsplaner och Cap Jocke

Förslaget är att utreda och anlägga en separerad cykelbana mellan Östgötagatan/Värgårdsskolan till fotbollsplanerna, Ödängs industriområdet och ansluta till befintlig gång-och cykelbana till bostadsområdet Cap Jocke.

Motivet för denna åtgärd är att underlätta för barn och ungdomar att på ett trafiksäkert sätt kunna cykla till idrottsträningar, till skola och centrum av Kisa. Åtgärden underlättar även för cykling till arbetsplatserna i industriområdet. Väg 134 har mycket tung trafik, är smal och hastigheten är många gånger hög. Det gör att det idag inte är trafiksäkert att cykla i blandtrafik på vägen.

Regeringen har nu antagit en nationell cykelstrategi. Där talar regeringen om att insatser för ökad cykling måste till. Ett ökat fokus för barn och ungdomar förespråkas. Trenden idag är att barn cyklar allt mindre. Det behövs därför åtgärder som uppmuntrar till ett ökat cyklande. Att bygga cykelbanor där sådana saknas mellan viktiga målpunkter är en bra åtgärd för att underlätta cykling.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/en-nationell-cykelstrategi-for-okad-och-saker-cykling/

Förslaget insänt av Anna Wallroth

Du kan rösta på förslaget mellan 12/5-21/6 2017.

Totalt antal röster under tiden: 44 st

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida