Communicare

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Communicare

Tycker kommunen ska ta upp projektet Communicare - äg din framtid som kommer läggas ner i december.

Projektet hjälper oss ungdomar att nå våra mål och komma upp i arbets livet. Dom hjälper oss med att bygga upp våra självförtroenden och hjälper oss med all grund som behövs.
Försvinner projektet så har vi ingenstans att ta vägen och kommer ha svårare att platsa i samhället och för att få en fot i arbets världen. Tror ni också sätt va communicare gör och tycker de är fel av er att ignorera de.

Förslaget insänt av Jennifer Pettersson

Förslaget röstbart mellan 5 augusti - 24 september 2013.

Totalt antal röster under tiden: 9 st

Återkoppling på förslaget:

Jag vet att projekt Communicare och ”Äg din framtid” har betytt och betyder mycket för många av våra ungdomar i Kinda. Tyvärr så projektet den
31 december 2013 och ingen förlängning är aktuell. Detta är ett beslut som ligger utanför Kinda kommuns bestämmande då det har varit andra parter som har initierat, finansierat och drivet projektet med stöd av bland annat Kinda kommun.

En arbetsmarknadshandläggare har rekryterats och förhoppningsvis kommer denne att finnas på plats inom några veckor. Här finns då en möjlighet att arbeta vidare utifrån bland annat de positiva erfarenheter och metoder som framkommit under arbetet med projektet ”Äg din framtid”.

Det torde också vara möjligt med en fortsatt nära samverkan mellan olika parter och då bland annat de som funnits med i styrgruppen för projekten under Communcares ”paraply” – Äg din framtid och Tillväxt Östergötland, samt Orangeriet med flera. I styrgruppen har också Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, samt representanter från flera kommunala förvaltningar funnits med, så alla är väl medvetna om den betydelse som Äg din framtid har haft och vilken problematik som finns när det gäller att komma närmare den reguljära arbetsmarknaden för många av projektdeltagarna.

Med arbetsmarknadshandläggaren på plats och med det arbetet som FAUK och ”Kåken” bedriver så hoppas vi att det ska finnas möjligheter att fortsättningsvis kunna möta våra ungdomar i Kinda på ett bra sätt med olika former av verksamheter som stärker deras självförtroendet och visar på de möjligheter som trots allt finns för de unga i Kinda.

Med vänliga hälsningar

Rune Jonsson
Planerings/utredningssekreterare

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida