Byte av kommunnamn

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Byte av kommunnamn

Beskrivning av förslaget:

Mitt förslag är att Kinda kommun byter namn till Kisa kommun.

Förslaget insänt av Totte Jacobsson

Förslaget röstbart mellan 27 april -27 juni 2018.

Antal röster under tiden: 11 st

Återkoppling på förslaget

Det är inte aktuellt från kommunens sida med ett namnbyte i dagsläget då Kinda är ett historiskt namn. Det har aldrig funnits en Kisa kommun utan innan kommunsammanslagningen 1971 bestod kommunen av tre kommuner som hette Norra, Södra och Västra Kinda. Det fanns dock önskemål från Västra Kinda att kommunen skulle heta Kisa kommun men de övriga två kommunerna ansåg istället att kommunen borde heta Kinda kommun då alla tre kommuners namn innehöll Kinda. Dessutom är Kinda ett månghundraårigt gammalt häradsnamn. Därmed så blev namnet Kinda kommun när de tre kommunerna sammanslogs.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida