Busskort för skolbarnen

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Busskort för skolbarnen

Beskrivning av förslaget: Jag tycker att kommunen ska kosta på alla skolbarnen i högstadiet och gymnasiet ett busskort som gäller dygnet runt och året runt!

(Jag vet att det för den enskilda barnfamiljen går att lägga till pengar för att ordna dygnet-runt-tillgång till Östgötatrafiken, men kostnaden gör att väldigt många barnfamiljer får svårt att klara detta ekonomiskt!)

Varför tycker jag detta då? Jo, jag menar att även om busskortskostnaden kommer att öka en del, så kommer fördelarna att kraftigt överväga denna nackdel. De fördelar jag kommit på är:

1. Gemenskapen och utbytet mellan kommundelarna kommer att öka och därmed stärks kommunsammanhållningen. Inför högstadiet fördelas eleverna på klasserna så att elever från olika kommundelar hamnar i samma klass. Detta bidrar till kommunsammanhållning, Om alla elever hade busskort som gällde även på kvällar och helger skulle elever inte bara i skolan utan även på kvällstid kunna umgås genom att åka till varandra och genom att kunna delta i aktiviteter i andra kommundelar än där de själv bor, till exempel kan Kisaungdomar åka till Rimforsa och Horn på aktiviteter som fritidsgården anordnar. Detta skulle avsevärt förstärka sammanhållningen mellan de olika kommundelarnas ungdomar, menar jag. I dessa tider då konflikter mellan kommundelar har synts i sociala medier så menar jag att det är viktigt att befrämja kommunsammanhållningen och jag tror att ett busskort för alla skolungdomar som gäller kvällar och helger mycket verksamt skulle bidra till det!

2. Kinda kommun är en glesbygdskommun och eftersom tendensen att flytta från glesbygd till storstad är mycket stark i Sverige idag så behöver glesbygdskommuner komma på olika sätt att öka inflyttningen så att de inte så småningom blir tvungna att lägga ner kommunen på grund av bristande skatteunderlag. Olika åtgärder för att göra Kinda kommun attraktivt för inflyttning behöver vidtas. En stor demografisk grupp som har glesbygdskommuner som alternativ att flytta till är barnfamiljer som vill skaffa större boende. Eftersom hus generellt är billigare i glesbygd än i storstadskommuner så finns chansen att dessa väljer att flytta till en glesbygdskommun istället för att köpa hus i något samhälle strax utanför storstaden. När barnfamiljer jämför fördelar och nackdelar med att bo strax utanför staden och något längre bort i en kranskommun så gäller det för kranskommunen, som ju Kinda är, att framstå som så fördelaktig som möjligt i ögonen på barnfamiljerna. Hur välordnat för barnen det är på olika sätt i den tilltänkta bostadsorten väger då generellt sett väldigt tungt! Vi har redan bra klass på våra skolor och det hjälper till med inflyttningen bra. Men om barnen även skulle kunna åka fritt med kollektivtrafiken mellan olika kompisar och aktiviteter skulle det mycket verksamt öka påverkan ytterligare på barnfamiljer som går i flyttankar att välja att flytta till vår kommun, menar jag! Man borde dessutom i så fall mycket aktivt använda en sådan förmån i marknadsföringen för kommunen så att verkligen alla barnfamiljer som går i flyttankar vet om denna fördel så att attraktionsvärdet i denna förmån blir så maximerat som möjligt!

3. Ett fritt busskort för alla skolungdomar i kommunen skulle dessutom öka passagerarantalet på de olika kollektivtrafiklinjerna och detta skulle i sin tur leda till att Östgötatrafikens tendens att glesa ut eller lägga ner turerna i glesbygdskommunerna skulle motverkas. Kanske kan det till och med leda till en utbyggnad av linjer och turtäthet i vår kommun! Och eftersom bra och snabba kommunikationer är en av de starkaste attraktionsfaktorerna för en kommun så skulle alltså fritt busskort för alla skolungdomar i högstadiet och gymnasiet förutom att i sig vara en attraktionsfaktor för inflyttning alltså även påverka en annan attraktionsfaktor, bra allmänna kommunikationer, positivt!

4. Ett fritt busskort till våra skolungdomar skulle bidra till en positiv bild av Kinda kommun hos dessa ungdomar. När de sedan själva har blivit vuxna och kanske hunnit flytta in till storstaden för att skaffa sig utbildning, jobb och familj och det blir dags för dem att skaffa större boende så tror jag att bilden av den kommun de växte upp i mycket verksamt påverkar dem i deras val av kommun att bosätta sig i med sin familj. Upplevde de alltså sin uppväxtkommun som trivsam och generös gentemot sina barn och ungdomar så tror jag chansen att de väljer att flytta tillbaka till uppväxtkommunen med sin familj ökar radikalt!

5. Minskade transportkostnader för barnfamiljerna skulle öka konsumtionsutrymmet för annat för dessa familjer. En del av denna ökade köpkraft skulle läggas i Kinda kommun, men jag vet förstås inte hur stor del. Men ökning av inköpen i kommunen bidrar till ökade skatteintäkter. En del av kostnaden för busskorten kommer alltså tillbaka den vägen.

Sammanfattningsvis menar jag altlså att även om jag inser att ett fritt busskort som gäller dygnet och året runt till alla högstadie- och gymnasieungdomar i Kinda kommun skulle kosta en hel del pengar, så skulle det inte bara socialt hjälpa kommunen med sammanhållning mellan kommundelar och ge positivare vibbar i samhället, utan även rent ekonomiskt gå att räkna hem det i form av ökat skatteunderlag genom ökad inflyttning till och handel i kommunen enligt resonemangen i mina punkter ovan! Detta är min hypotes och jag har en stark önskan att kommunen utreder den!

Att göra cost-benefit-kalkyler på sånt här är inte lätt eftersom kostnaden är lätt att se tydligt medan det är betydligt svårare att se exakt hur stor del av skatteintäkterna som är kopplade till just busskortförslaget! Men jag menar att kommunen verkligen borde lägga ner tid på att utreda det här förslaget seriöst för att ta reda på om jag har rätt när jag menar att det även ekonomiskt kommer att gå med plus i slutänden! Kanhända har kommunen redan gjort en seriös utredning om det här och då ber jag om ursäkt för att jag slår in öppna dörrar men annars menar jag att kommunen borde lägga ordentligt med tid på att utreda det här!

Förslaget insänt av Johnny Sjöström

Förslaget röstbart mellan 16 augusti-14 oktober 2016.

Totalt antal röster: 8 st

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida