Brygga vid Glimmingens strand

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Brygga vid Glimmingens strand

Eftersom det inte finns så många bryggor i Kinda tycker jag att man borde lägga ner en brygga i Glimmingen som man gjorde vid fornstora dar.

Förslaget insänt av Rickard Berglund.

Förslaget röstbart mellan 18 juni - 16 augusti 2013.

Antal röster under tiden: 24 st

Återkoppling på förslaget

Badet är beläget på Danbomska fondens marker som ägs och förvaltas av Kisa kyrkliga församling. Om bryggor skall anläggas krävs betydligt mer skötsel och därmed ökade kostnader. Eftersom badet ligger på icke kommunal mark så krävs förändringar i avtal om bryggor skulle anläggas, vilket inte är självklart.

Kultur och fritidsnämnden har avtal med församlingen. Nämnden åtager sig att hålla stranden ren och snygg och bekosta skötsel av miljötoalett samt sophämtning. Nämnden har även kostnader för väghållning i Grönede vägsamfällighet.

Förvaltningen har den uppfattningen att Glimmingens badstrand är den absolut finaste naturliga badstranden i Kinda där allmänheten har tillträde. Av den anledningen anser vi att bryggor inte skall anläggas vid denna naturstrand. Låt det etestiska och naturliga få råda på denna plats.

Förvaltningen är inte beredd att utöka verksamheten vid badet i Glimmingen utan anser att dagens nivå skall råda.

Med vänliga hälsningar

Förvaltningschef
Jerker Carlsson

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida