Bowlinghall

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Bowlinghall

Beskrivning av förslaget:

Att ha en bowlinghall i Kisa kan väl inte vara en allt för stor investering att göra, och skulle nog uppskattas mycket av både yngre och äldre i Kinda. En samlingspunkt helt enkelt för kommuninvånarna.

Förslaget insänt av Jonas Bore.

Förslaget röstbart under tiden 18 januari-8 mars.

Antal röster under tiden: 154 st.

Återkoppling av förslaget:

Att anlägga en bowlinghall i kommunen och då kanske främst i centralorten Kisa skulle uppskattas mycket av en stor målgrupp av medborgare, främst vuxna och äldre personer.

Lokalisering och kostnad är mycket svår att bedömma. Utredning erfordras liksom även vilken driftsform som skall gälla.

Är det en kommunal uppgift eller är det en angelägenhet för det privata näringslivet eller kanske föreningslivet att lösa.

I vilket fall som helst bör lokalisering, kostnad och framtida drift tidigt ventileras innan ett utredningsarbete påbörjas.

Jerker Carlsson
Förvaltningschef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida